IKC

Wat is een IKC?

Samen met De Broekheurne, de Peuterpost en onze school CBS Mecklenburg, vormen wij IKC De Posten.De letters IKC staan voor Integraal Kind Centrum. Een werkdefinitie van een integraal kindcentrum kan zijn: Een integraal kindcentrum is een voorziening voor kinderen van tenminste 0-12 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. Alle ontwikkelingsterreinen van kinderen komen aan bod. De omgeving biedt een totaalpakket op het gebied van educatie, opvang en ontwikkeling, waarbij wel functionele specialismen zijn (inclusief taakverdeling), maar geen institutionele en organisatorische verdeling. Het centrum biedt kinderen een dagprogramma voor zolang als zij willen deelnemen, met minimale en maximale uren, (maar met een ruim openingsregime).

 

Beroepenweek IKC De Posten.

Samen met De Broekheurne, de Peuterpost en onze school CBS Mecklenburg, vormen wij IKC De Posten.
Vorig schooljaar hebben wij subsidie aangevraagd om gezamenlijk een beroepenweek voor onze leerlingen te organiseren. Deze beroepenweek is van start gegaan op maandag 4 april 2016. De gezamenlijke startactiviteit vond plaats in de gymzaal. De kinderen van beide scholen stelden vragen om het beroep van de mysteryguest te raden. Het was de burgemeester van Enschede, Onno van Velthuizen. De burgemeester sprak daarna met de leerlingen van de beide groepen 7 en 8. Prachtige vragen en de burgemeester benadrukte, dat het belangrijk is datgene te doen waar je goed in bent. Deze week hebben alle groepen dagelijks één of meerdere excursies naar bedrijven of instellingen. Ook op de beide scholen komen dagelijks veel verschillende mensen vertellen over hun beroep.

Het is een erg leerzame week, die alleen maar mogelijk is met de hulp van vele ouders en alle mensen die meewerken. We zien erg enthousiaste leerlingen, die verhalen schrijven, nadenken over beroepen, vertellen wat ze zelf willen worden en vragen of dit volgend jaar weer kan. De week eindigt op vrijdagmiddag 8 april van 12.00 tot 14.00 uur met een werkplein, waar allerlei activiteiten plaatsvinden op beide scholen.