MR

Wat is de MR?

Iedere school in het basisonderwijs heeft een medezeggenschapsraad (MR). Dit wettelijk verplichte orgaan denkt mee, stemt of adviseert in alles wat met school te maken heeft.

De MR bestaat uit twee leerkrachten en twee ouders. De ouders zitten in de MR namens u, de leerkrachten namens de school.

MR leden

Mevr. I. ten Brug teamlid
Mevr. M. Bökkerink teamlid
Mevr. M. Hanna lid oudergeleding en voorzitter
Rania Awad lid oudergeleding