OR


Wat is de OR?

In de OR (ouderraad) zitten de vertegenwoordigers van de ouders. Zij worden door en uit de ouders van de leerlingen op de school gekozen. Doel van de Ouderraad is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en school en het bevorderen van de betrokkenheid van ouders bij school.

Wat zijn de taken precies?

De ouderraad houdt zich bezig met het doen van voorstellen voor extra binnen- of buitenschoolse activiteiten en het ondersteunen en/of uitvoeren van de organisatie hiervan. Dit geldt ook voor de feestelijke activiteiten binnen de school.
De Ouderraad (met als achterban alle ouders!) kan hierbij veel ondersteuning bieden aan het schoolteam. Denk hierbij aan het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Paasviering en schoolreisje.
Kortom: alles wat de school extra leuk maakt.

OR leden

Serap  
Yvonne
Athra
Maria  
Jolanda
Sikri
Els  

Wilt u meer informatie over onze genomen stappen, heeft u suggesties, vragen of ideeën, dan kunt u altijd contact met één van ons opnemen, of schrijven per e-mail naar. or@mecklenburgvco.nl