OR

Wat is de OR?

In de ouderraad (OR) zitten de vertegenwoordigers van de ouders. Zij worden door en uit de ouders van de kinderen op de school gekozen. Doel van de OR is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en school en het bevorderen van de betrokkenheid van ouders bij school.

Wat zijn de taken precies?

De OR houdt zich bezig met het doen van voorstellen voor extra binnen- of buitenschoolse activiteiten en het ondersteunen en/of uitvoeren van de organisatie hiervan. Dit geldt ook voor de feestelijke activiteiten binnen de school.
De OR (met als achterban alle ouders!) kan hierbij veel ondersteuning bieden aan het schoolteam. Denk hierbij aan het Sinterklaasfeest, Kerstfeest en Paasviering.
Kortom: alles wat de school extra leuk maakt. Hiervoor vraagt de OR jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage.