Ouders

 

Zorg en voorzieningen voor uw kind

Op deze pagina vindt u informatie over de manier waarop we de zorg voor uw kind hebben geregeld. Hebt u
vragen of klachten dan dient u eerst contact op te nemen met de leerkracht en daarna met de directeur.
Bij afwezigheid van mevr. A. van Woerden kunt u terecht bij mevr. A. Roelofs

 • Wij proberen onze groepen zo klein mogelijk te houden.
 • In aansluiting op de Peuterspeelzaal werken wij met het project VVE en de bijpassende methode “Piramide”.
 • In groep 3 wordt tot volle tevredenheid van ouders en leerkracht gewerkt met ” Overstap”, leren lezen thuis en op school sluiten zo goed op elkaar aan.
 • Verdere informatie over zorg en voorzieningen voor uw kind kunt u vinden in de schoolgids (op deze website, onder het kopje schoolgids).

Schoolregels

 • We praten Nederlands op school.
 • We tolereren van niemand pestgedrag of grof taalgebruik.
 • We lachen elkaar niet uit en hebben respect voor elkaar.
 • De leerling is verantwoordelijk voor het terugbezorgen van meegenomen schoolspullen
 • Fietsen blijven thuis.
 • Drinken mee in bekers/hervulbare flesjes met de naam van de leerling er op.
 • De leerlingen blijven tijdens de pauzes op het plein.
 • De leerlingen mogen vanaf 8.20 uur in de klas. De leerkracht is dan in de klas aanwezig. De lessen beginnen om 8.30 uur.
 • Elke leerkracht is na schooltijd nog zeker één uur aanwezig. Gesprekken met ouders kunnen in deze periode gepland worden.
 • Kinderen die onder schooltijd naar huis moeten i.v.m. ziekte of anders, worden door de ouders   opgehaald.
 • In de school wordt niet gerookt.
 • Ouders corrigeren op school geen kinderen van anderen, dat doet de leerkracht
 • De leerlingen van de groepen 1 en 2 worden bij de kleuteringang van de school opgehaald.
 • Voor en na schooltijd zijn de ouders verantwoordelijk voor hun kinderen.
 • Mobiele telefoons blijven thuis.
 • Leerkrachten zijn opgeleid voor het geven van onderwijs en hebben daarin de eindverantwoordelijkheid.