PBS – Positive Behavior Support

PBS is een geïntegreerde aanpak voor het beheersen van gedrag op school voor leerlingen in de leeftijd van 4-18 jaar. De onderdelen van het programma zijn gericht op handelen op het niveau van de hele school, van de afzonderlijke groepen en van individuele leerlingen. Ze zijn bedoeld om te gebruiken in combinatie met algemeen bekende preventieprogramma’s en methoden. Het gaat uit van drie pijlers:

respect, verantwoordelijkheid en veiligheid.

Meer informatie over PBS.