Lestijden

 

Maandag 8.30- 14.15 uur
Dinsdag 8.30- 14.15 uur
Woensdag 8.30- 14.15 uur 
Donderdag 8.30- 14.15 uur
Vrijdag 8.30- 14.15 uur (Groep 1/2 tot 11.30 uur)

De leerlingen mogen ’s morgens 10 minuten voor aanvang van de lessen, als de bel gaat, naar binnen. De kinderen moeten om 08.30 uur in de klas zijn. Er is voor schooltijd geen pleinwacht. De ouders van leerlingen uit de groepen 1 en 2 mogen de kinderen naar binnen brengen en na de inloop vertrekken de ouders om 08.30 uur. 

Mocht uw kind, om welke reden dan ook, te laat op school komen geef dan even een briefje mee of bel tijdig de school. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat de lessen zo min mogelijk verstoord worden.

Wij zijn verplicht bij te houden, wanneer uw kind te laat komt, ongeacht de reden van het te laat komen. 

Als uw kind regelmatig te laat komt volgt er een gesprek met de directeur. En indien nodig wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld. Wilt u hier meer over lezen. Bekijkt u dan de verzuimkaart achter in de schoolgids (zie ‘schoolgids’ onder het kopje ‘ouders’)