Visie

CBS Mecklenburg is een school waar veel aandacht wordt besteed aan het Nederlands als tweede taal en aan de basisvaardigheden. Een belangrijke basis voor nu en later.

Onze uitgangspunten:

  • Intensieve begeleiding in groep 1 en 2 met extra veel aandacht voor de ontwikkeling van de woordenschat. Een pedagogisch medewerker van de Peuterpost, onderdeel van IKC de Posten, is twee dagen per week aanwezig om een goede overgang van de peuterspeelzaal naar de basisschool te begeleiden. De pedagogisch medewerker werkt in kleine groepjes extra aan de taalontwikkeling.
  • Extra leertijd voor taal, lezen en rekenen.
  • Hoge verwachtingen van onze leerlingen (de capaciteiten optimaal benutten)
  • Betrokkenheid van en participatie door de ouders bij de school.
  • Goed gedrag kun je leren. Wij doen dat met behulp van Positive Behaviour Support (PBS).
  • Aandacht voor een gezonde leefstijl: we zijn een gezonde school en doen mee met het EU-schoolfruit programma.

Levensbeschouwelijke visie:

We werken vanuit christelijke normen en waarden. Dit is te merken aan de wijze waarop we aandacht schenken aan: eerbied voor God, respect voor elkaar en voor de omgeving, eerlijkheid, verantwoordelijkheid, hulpvaardigheid en beleefdheid. Waarden geven vorm aan onze identiteit en de sfeer op school. Vanzelfsprekend wordt er gebeden, gezongen en uit de Bijbel verteld.

Schoolklimaat:

Wij willen een school zijn waarin iedereen zich veilig voelt en zich gerespecteerd weet. We besteden veel aandacht aan sociale vaardigheden, zoals luisteren naar elkaar, elkaar helpen, ontwikkelen van zelfvertrouwen en zelfstandig werken. Er zijn zaken die niet getolereerd worden op school. Geweld, verbaal of lichamelijk, wordt niet geaccepteerd en ook discriminerende of seksueel getinte opmerkingen zijn niet toelaatbaar.