Visie

De basisschool Mecklenburg is een school waar veel aandacht wordt besteed aan het Nederlands als tweede taal en aan de basisvaardigheden. Een belangrijke basis voor nu en later.

 

Onze uitgangspunten:

  • Intensieve begeleiding in groep 1 en 2 met behulp van de VVE methode “Piramide” en LOGO3000.
  • Extra leertijd voor taal, lezen en rekenen.
  • Extra ondersteuning in de groep m.b.v. het oefenprogramma Woordenschat.
  • Extra taalaanbod in de schakelklas voor diverse leerlingen van groep 2.
  • Hoge verwachtingen van onze leerlingen (de capaciteiten optimaal benutten)
  • Betrokkenheid van en participatie door de ouders bij de school.
  • Goed gedrag kun je leren. Wij doen dat met behulp van PBS (Positive Behaviour Support).
  • Aandacht voor een gezonde leefstijl: eten/drinken m.b.v. Leefwijs en bewegen m.b.v. Beweegwijs.

Levensbeschouwelijke visie

We werken vanuit christelijke normen en waarden. Dit is te merken aan de wijze waarop we aandacht schenken aan: eerbied voor God, respect voor elkaar en voor de omgeving, eerlijkheid, verantwoordelijkheid, hulpvaardigheid en beleefdheid. Waarden geven vorm aan onze identiteit en de sfeer op school. Vanzelfsprekend wordt er gebeden, gezongen en uit de Bijbel verteld. 

Schoolklimaat

Wij willen een school zijn waarin iedereen zich veilig voelt en zich gerespecteerd weet. We besteden veel aandacht aan sociale vaardigheden, zoals luisteren naar elkaar, elkaar helpen, ontwikkelen van zelfvertrouwen en zelfstandig werken. Er zijn zaken die niet getolereerd worden op school. Geweld, verbaal of lichamelijk, wordt niet geaccepteerd en ook discriminerende of seksueel getinte opmerkingen zijn niet toelaatbaar.