Wetenschap & techniek

De afgelopen periode zijn we druk geweest met het Wetenschap en Techniek project “Samen bouwen”. Alle groepen kwamen hiervoor samen in de hal. De leerlingen hebben een brief gekregen van een architectenbureau. De directeur van dat bureau vroeg de kinderen of ze willen helpen. Alle kinderen staken enthousiast hun vinger op! In alle groepen werken de kinderen samen aan de ontwerpopdrachten. In de onderbouw ontwerpen en maken de kinderen een hoge toren. In de bovenbouw worden bruggen gemaakt. Deskundige mensen zullen naar onze ontwerpen komen kijken. Een bouwkundige en twee studentes Bouwkunde van het Saxion komen in de klassen op bezoek..

Tijdens de projectweken schenken we veel aandacht aan de 21e-eeuwse vaardigheden. Dat zijn belangrijke vaardigheden die de kinderen in de toekomst nodig zullen hebben. We leren deze weken vooral om goed samen te werken, om te luisteren naar elkaars ideeën en om goed te overleggen. We gebruiken hierbij taakrollen zodat iedereen een taak heeft binnen zijn of haar groepje en actief meedoet. Uw kind kan u hier vast meer over vertellen! We leren ook hoe we een goede presentatie moeten geven.