MR

Wat is de MR?

Iedere school in het basisonderwijs heeft een medezeggenschapsraad (MR). Dit wettelijk verplichte orgaan denkt mee, stemt of adviseert in alles wat met school te maken heeft.

De MR bestaat uit twee leerkrachten en twee ouders. De ouders zitten in de MR namens u, de leerkrachten namens de school.

MR leden

Mevr. I. ten Brug teamlid
Dhr.  Miro lid oudergeleding en voorzitter  
Mevr. Yacoub lid oudergeleding
Mevr. A. van Woerden adviserend lid