Overal waar gewerkt wordt, worden wel eens fouten gemaakt. Uw eerste aanspreekpunt is altijd de leerkracht van uw kind. Lukt het niet om samen tot een oplossing te komen, kunt u contact opnemen met onze interne vertrouwenspersoon Leonne Benneker. Zij is elke maandag en dinsdag op school aanwezig.

De klachtenregeling van VCO Oost-Nederland is vastgelegd in het document:  Klachtenregeling VCO