Succes

We werken hard aan goed onderwijs en met succes! Voor constante versterking van de kwaliteit van ons onderwijs bieden we:

– extra lestijd voor: lezen, taal en rekenen
– kleine klassen
– co-teaching door een leerkracht van de deeltijdschakelklas
– scholing voor het hele team.
– 4 ochtenden per week extra ondersteuning door een leerkracht

Ook de inspectie van het onderwijs heeft het vertrouwen in de school uitgesproken. In mei van schooljaar 2016 is de school onderzocht. We hebben van de 6 onderzochte standaardonderdelen, 5 keer een Goed gekregen. Dat is bijzonder goed te noemen. Zij geven aan dat wij een school zijn die uitstekend gespecialiseerd is voor de kinderen die bij ons op school zitten.

Lees het rapport.